top of page

Aksjonærbrev mai 2020

Jonas Tyssø

1. mai 2020

Invitasjon til emisjon

Brev til aksjonærene i Cardiaccs AS 24. mai 2020


Kjære aksjonærer


Cardiaccs AS innbyr på ny til emisjon. Formålet med denne emisjonen er å få inn ca 4 millioner kroner. Dette vil gjøre det mulig å nå de milepælene vi har satt oss og å utvikle selskapet videre.


Målet er å få startet en klinisk studie av vårt produkt Cardisense i løpet av året. Denne kliniske testingen vil danne grunnlag for CE merking og markedsføring av produktet. Vi har fått EU midler til å gjennomføre studien og også til å dekke en stor grad av produksjonskostnadene. EU midlene dekker imidlertid ikke alle våre kostnader, derfor er en emisjon nødvendig.


Vi har i øyeblikket tre industrielle partnere som er underleverandører til oss: Osypka AG (Cardisense), SMD AB (tilbehør) og Cubist AB (programvare). I tillegg utvikler vi en såkalt DAC som gjør at forskere kan ta ut data fra vårt signal i analogt format. Denne produseres hos Mectro AS i Horten.


Det tyske firmaet Osypka skal produsere selve sensoren og en adapterkabel som kobles til sensoren. Dessverre har det de siste årene gjentatte ganger oppstått forsinkelser i leveransene fra Osypka. Dette orienterte vi mer detaljert om i mars. Nå ser det imidlertid ut til at produksjon av både adapterkabel og sensor er klar til å begynne. For å få CE merke og få lov til å bruke systemet i mennesker, må systemet testes for en rekke egenskaper av uavhengige testselskaper. Vi har ikke kunnet starte denne testingen (av materiale, elektrisk sikkerhet etc.) tidligere, da de må utføres på den versjonen av produktet som blir produsert industrielt. I juni vil vi imidlertid kunne starte slik testing, og hvis alt går etter planen, bør vi ha industrielt fremstilte produkter som er ferdig testet i slutten av september. Vi vil i begynnelsen av juni ha et møte med sykehusene i Oslo og Århus som skal utføre de første kliniske studiene for å diskutere oppstart av studiene.


Ledelsen i Cardiaccs AS er ikke fornøyd med samarbeidsforholdet med Osypka. Osypka har kunnskap og ressurser til å utvikle vårt produkt, men det skjer stadig forsinkelser og endringer i planer som skaper problemer for oss. Vi har derfor det siste året arbeidet for å flytte produksjonen av deler av produktet til Norge. Vi har identifisert to selskaper som antagelig kan overta underleverandøransvar for adapterkabel og noen elektroniske komponenter, det er Kitron i Arendal og Mectro i Horten. En flytting av produksjon til Norge åpner for støtte fra SIVA og Innovasjon Norge, som vi søker om.

Som tidligere informert har vi allerede solgt enheter av vårt produkt til forskere ved OUS og vi forventer mer salg av produktet til forskning i år, uavhengig av den kliniske testingen. Derfor er DAC utviklingen viktig.

Jeg vil på ny berømme vårt team av ansatte i Cardiaccs for at vi har klart å holde en fremdrift på tross av både Corona epidemi og sendrektighet fra vår tyske partner.


Den aktuelle emisjonen er avgjørende for at vi skal komme i havn. Styret i Cardiaccs AS (Erik Fosse, Ulf Ower og Carl Christian Gilhuus-Moe) har tegnet seg for aksjer for 750 000 kroner. Aksjekursen er satt til kr 300, uendret fra 2018 selv om selskapet har hatt en betydelig utvikling siden da.

Vi planlegger en formell generalforsamling 15. juni og forlenger emisjonsfristen, som i tidligere utsending var satt til 29. mai til da. Siste innbetalingsfrist blir ca 25. juni.


Hilsen

Erik Fosse


Brev til aksjonærer i Cardiaccs mai 2020 final
.pdf
Download PDF • 77KB

bottom of page