top of page

Aksjonærbrev januar 2022

Jonas Tyssø

27. jan. 2022

En redegjørelse på fremdrift og status i Cardiaccs AS siden august 2021

27. Januar 2022


Oppdatering til Aksjonærer i Cardiaccs AS


Kjære Aksjonær,


Under følger en redegjørelse på fremdrift og status i Cardiaccs AS siden august 2021.


Utvikling og testing

Vi holder på med analyse av data som er samlet inn i studien. Så langt viser resultatene at vår teknologi er svært sensitiv for endringer i hjertefunksjon, men vi trenger mere data for å vise hvordan disse endringene kan sammenlignes med ekkokardiografi.


Produksjon

Det har vært problemer med utstyret som er produsert for kliniske studier. Problemet er forårsaket av en feil i produksjon av adapterkabel, og vil utbedres av Osypka før pilotstudien fortsetter. Vi ønsker å flytte denne produksjonen til Norge og har inngått avtale med det Trondheimbaserte selskapet Norbit om å etablere produksjon av adapterkabel. I tillegg til den kliniske studien blir dette et av våre viktigste satsingsområder i 2022.


Regulatorisk strategi og kliniske studier

Som informert om i pressemeldingen i oktober 2021, er den kliniske pilotstudien startet. Hittil har 5 pasienter, 2 i Norge og 3 i Danmark, vært med på studien. Datasettene viser så langt at det kan bli vanskelig å få konsekvente og målbare endringer i hjertefunksjon med dagens protokoll. Studieprotokollen er derfor under endring for å sikre at data som hentes inn fra pasientene kan sammenliknes med tilsvarende signaler fra ekkokardiografi. Det er viktig at disse er så sammenfallende som mulig ved endringer i hjertefunksjon. Vi oppdaterer nå protokollen i samarbeid med sykehusene i Norge, Danmark og Tyskland. Når oppdatert studieprotokoll er klar, vil pilotstudien fortsette, og vi forventer at pilotfasen er avsluttet i april slik at vi kan starte hovedstudien.


Finansiering / Emisjon

Det ble hentet inn ca kr 7.3 mill. i emisjonen som ble gjennomført i november 2021. En av de nye aksjonærene har ytret ønske om å øke sin investering, og styret har blitt enige om å gjennomføre en ny emisjon under gjeldende fullmakt med samme kurs rettet mot eksisterende aksjonærer.


Erik Fosse

Styreleder


Brev til aksjonærer i Cardiaccs Januar 2022
.pdf
Download PDF • 132KB

bottom of page